Reklamační řád

Tento reklamační řád je platný od 1.10.2011 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.xyzkladiva.cz.

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a firmou Jan Vágner (dále jen prodávající). Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje firma Jan Vágner ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo....).

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců* pro koncového uživatele**. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené lhůty.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.) – tzv.: Bazar.
** U vybraných produktů je výrobcem záruka pro spotřebitele s IČ omezena. Zákonná práva koncového zákazníka tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.

III. Záruční podmínky

I. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: jan.vagner@xyzkladiva.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Místem pro uplatnění reklamace je Česká republika: Jan Vágner - Fine Tools, Stružinec 215, 512 51 Lomnice nad Popelkou. nebo v místě prodávajícího.

IV. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

V. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

VI. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

IV. Způsob vyřízení reklamace

Je-li kupujícím spotřebitel bez IČ:

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno,. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající nabídne kupujícímu výměnu vadného zboží za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

Je-li kupujícím spotřebitel s IČ / prodejce:

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

I. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČ a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

II. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.)

III. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z technických důvodů stane, že SMS nebo e-mail neobdrží kupující v zákonné měsíční lhůtě, má kupující možnost se automaticky dostavit na reklamační oddělení, kde mu bude vyřízená reklamace vydána proti předloženému originálu příjemky reklamace.

IV. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající, dle §656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb. §619-627, a příslušné novely č.136/2002 a zák. č. 320/2002 Sb., dále zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003 Sb.

Pokračovat
Rychlé hledání
 
Vložte klíčové slovo nářadí, které hledáte.
Rozšířené hledání
Poutko na kladivo kožené
Poutko na kladivo kožené
140,-
(169,- s DPH)

100,-
(121,- s DPH)
1 x Zednická sekera, ozubená
1 x Přehýbací babka 146, 1000 g
1 x Zámečnické kladivo francouzské
1 x Zámečnické kladivo s křížovou hlavicí
1 x Zámečnické kladivo s křížovou hlavicí
1 x Zámečnické kladivo, anglické
1 x Zámečnické kladivo, anglické
1 x Zámečnické kladivo
1 x Zámečnické kladivo
1 x Štípací kleště 70228
1 x Nůžky na šablony 70220
1 x Nůžky na šablony 226 1/2
1 x Nůžky na šablony 226
1 x Pokrývačské kladivo 210
1 x Pravítko na šablony 211/211a, levé
1 x Pravítko na šablony 211/211a, pravé
1 x Pravítko na šablony 209a rovné
1 x Pravítko na šablony 209 zahnuté
1 x Trhák 208, 620g
1 x Pokrývačské kladivo 207 1/2 R
1 x Pokrývačské kladivo 207a R, 650 g
1 x Pokrývačské kladivo 207 L, 650g
1 x Rohatina s oblým rohem
1 x Rohatina s oblým špičatým rohem
1 x Rohatina s plochou zakulacenou drahou
1 x Klempířská kovadlina 131
1 x Vroubkovaná rohatina bez rohu
1 x Vroubkovaná rohatina s rohem
1 x Rohatina - Klempířská kovadlina
1 x Zednické kladivo, ozubené
1 x Zednická sekera s koženou rukojetí
1 x Tesařské kladivo americké Black Giant
1 x Tesařské kladivo americké, kožená rukojeť
2 x Dárková krabice pro tesařské kladivo PICARD
1 x Tesařské kladivo s magnetem a koženou rukojetí
2 x Kovářské kleště se žlábkovými čelistmi, 1650g, 60cm
2 x Poutko na kladivo kožené
2 x Tepací kladivo jednoploskové 182
2 x Tepací kladivo jednoploskové 182a
1 x Vyrovnávací kladivo 189
2 x Kleště rovné 192, 450g
2 x Kleště kulaté 193, 400g
2 x Ohývací kleště 194b, 1800g
2 x Ohývací kleště vyhnuté 194 1/2, 1800g
3 x Falcovací kleště 194c, 840 g
2 x Falcovací kleště 194d, 850g
2 x Kovářské kleště s plochými čelistmi, 1,2kg, 50cm
2 x Falcovací kleště 194e, 1000g
2 x Kovářské kleště s plochými čelistmi, 1,6g, 60cm
2 x Kovářské rukavice kožené
2 x Kovářské kleště na nýty, 850g, 50cm
2 x Stolní kovadlina 139
2 x Kovářské kleště vlčí tlama, 1,2kg, 50cm
2 x Kladivo pro obkladače se špicí
1 x Babka 156c
1 x Babka 156b
1 x Babka 153, 1500 g
1 x Babka 150, 1000 g
1 x Babka 149 1/2, 1000 g
1 x Babka 149, 800 g
1 x Babka 147, 1000 g
1 x Přehýbací babka 145, 1000 g
1 x Přehýbací babka 144, 1000 g
1 x Přehýbací babka 143b, 1000 g
1 x Přehýbací babka 143a, 1000 g
1 x Přehýbací babka 142, 1200 g
1 x Babka 140d, 2 kg
1 x Babka 140c, 2 kg
1 x Babka 140b, 2 kg
1 x Babka 140a, 2 kg
1 x Babka 148, 1000 g
1 x Zednické kladivo, berlínské
1 x Zednické kladivo, holandské
1 x Zednická sekera "BlackGiant"
1 x Zednické kladivo "BlackGiant", rýnské
1 x Zednické kladivo "BlackGiant", berlínské
1 x Pemrlice
1 x Pemrlice, 1800g
1 x Kamenické kladivo
1 x Kamenický sekáč, 650g
1 x Kamenické kladivo
1 x Kamenický sekáč, ozubený
1 x Kamenický perlík, oválná ploska
1 x Kamenický perlík
1 x Kamenický perlík, vypouklá ploska
1 x Nástavec pro pemrlici
1 x Tesařské kladivo s laminátovou násadou
1 x Tesařské kladivo Black Giant
1 x Ohýbač kapes 137b
1 x Vyklepávací a tepací kaldivo 169
1 x Drážkovnice nad dvojitý falc
1 x Drážkovnice
1 x Drážkovnice
1 x Rohová drážkovnice
1 x Vyklepávací kladivo
1 x Vyklepávací kladivo
1 x Vyklepávací kladivo
1 x Držák na tyče
1 x Vyklepávací kladivo 168
1 x Tepací kladivo jednoploskové 180
1 x Vyklepávací kladivo 177, 300g
1 x Tepací kladivo 174, 375 g
1 x Tepací kladivo 173, 375 g
1 x Tepací kladivo 171, 375 g
1 x Brašna na hřebíky, kožená
1 x Pěchovadlo pro dlaždice
1 x Pěchovadlo, 13 kg
1 x Pěchovadlo pro dlaždice bez držadla, 15 kg
1 x Pěchovadlo pro dlaždice, dřevěné tělo
1 x Kladivo pro dlaždiče s kulatým gumovým nástavcem
1 x Kladivo pro dlaždiče s gumovým nástavcem
1 x Kladivo pro dlaždiče, rýnské
1 x Kladivo pro dlaždiče, berlínské
1 x Podkovářské kladivo, anglické
1 x Sekáč za tepla
1 x Vyrovnávací kladivo, 1500g
2 x Kovářské kladivo, 2000g
1 x Perlík, 5 kg
1 x Palice oboustranná, 5 kg
1 x Perlík, 5 kg
1 x Palice, 1000g
1 x Sekáček/Palice
1 x Perlík
1 x Palice s laminátovou násadou
1 x Palice oboustranná, 4 kg
1 x Palice oboustranná, 4 kg
1 x Palice oboustranná
1 x Palice holandská
1 x Kleště na obrubníky
1 x Modelářské kladivo dánské
1 x Modelářské kladivo, 100g
1 x Kovářské kleště se žlábkovými čelistmi, 500g, 30cm
1 x Kovářské kleště, vlčí tlama, 500g
1 x Kovářské kleště s plochými čelistmi
1 x Nýtovací kleště, 500g
1 x Kovářské kleště, obloučkovité příčné
1 x Kovářské kleště se zámkem
1 x Kovářské kleště,500g
1 x Pracovní stojan 152a
1 x Falcovací kladivo
1 x Nýtovací kladivo, německé, 50g
1 x Nýtovací kladivo s dřevěnou násadou, 200g
1 x Nýtovací kaldivo, laminátová násada, 200g
1 x Páčidlo na dlaždice
1 x Páčidlo na dlaždice s břitem
1 x Montážní páka
1 x Páčidlo s gumovými rolnami
1 x Páčidlo s ocelovými rolnami
1 x Páčidlo na dlaždice kulaté
1 x Páčidlo pro tesaře
1 x Páčidlo na dlaždice
1 x Páčidlo kulaté s vytahovákem a špicí
1 x Páčidlo kulaté, zalomený břit a špice
1 x Páčidlo kulaté
1 x Páčidlo čtyřhranné, 5kg
1 x Kleště pro dlaždiče
1 x Sekáč za studena
1 x Sekáč za tepla
1 x Sekáč za studena
1 x Podkovářské kladivo s pružinami
1 x Podkovářské kladivo
1 x Kovářská utínka, 1100g
1 x Vlček, 1100g
1 x Probíjecí kladivo čtyřhranné, 950g
1 x Probíjecí kladivo oblé
1 x Osazovací kladivo spodní, 1050g
1 x Osazovací kladivo horní, 2100g
1 x Kovářské kladivo, švédské, 1000g
457.358,-
Poutko na kladivo kožené
Poutko na kladivo kožené
140,-
(169,- s DPH)

100,-
(121,- s DPH)
Zatím nebylo ohodnoceno žádné zboží
osCommerce